Neoschild onderzoek

Publicatie in Thyriod
Jolanda C. Naafs van het VU Medisch Centrum heeft onlangs het Neoschil onderzoek afgerond.

Informatie Neoschild onderzoek

Het Neoschild onderzoek is een onderzoek van het Amsterdam UMC, locatie AMC dat plaatsvond tussen 2017 en 2019. Het onderzoek richtte zich op het verbeteren van de zorg na een afwijkende hielprik. Met de hielprik worden pasgeboren kindjes onderzocht op allerlei aandoeningen, onder andere een te traag werkende schildklier (“congenitale hypothyreoïdie”). Schildklierhormoon zorgt onder andere voor de ontwikkeling van de hersenen. Als een pasgeborene dit te weinig heeft, kunnen er later problemen ontstaan. Daarom is het heel belangrijk om dit vroeg te ontdekken: zo kun je vroeg beginnen met medicijnen en kunnen allerlei problemen worden voorkomen.

In het onderzoek zijn normaalwaarden voor schildklierhormoon bij gezonde pasgeborenen bepaald, dat wil zeggen: de concentraties schildklierhormoon die een gezonde pasgeborene in het bloed hoort te hebben, zijn onderzocht. Normaalwaarden zijn nodig als na een afwijkende hielprik de definitieve diagnose gesteld moet worden. Maar deze waarden waren nog niet bekend voor baby’s, en dat maakte dat zij soms vaak geprikt moesten worden in het ziekenhuis.

Met behulp van onder andere verloskundigenpraktijk Femme Amsterdam hebben maar liefst 146 pasgeborenen meegedaan aan het onderzoek! Zij hadden allemaal géén schildklierproblemen, en hebben zo toekomstige baby’s met een afwijkende hielprik kunnen helpen. Het onderzoek is in maart 2020 gepubliceerd in het toonaangevende blad Thyroid.

Lees hier het hele artikel

Heb je vragen of wil je meer weten?