20 wekenecho

In een uitgebreid gesprek vertellen we alles over de 20 wekenecho. Ook kun je ons vragen stellen. Daarna kiezen jullie of je de 20 wekenecho wilt laten doen of niet.

We wensen de 20 wekenecho tussen 19+0 en 20+0 te doen. Het is geen pretecho, maar een medisch onderzoek. Via je buik wordt een echo gemaakt. Het echo onderzoek doet geen pijn en is niet schadelijk voor je kind. De echscopist bekijkt je kind van top tot teen heel goed. Ze kijk of je kind lichamelijke afwijkingen heeft, naar de groei, of er voldoende vruchtwater is en waar de moederkoek (placenta) zit. Alleen speciaal opgeleide echoscopisten doen deze 20 wekenecho bij Femme-Amsterdam.

De echoscopist moet zich goed concentreren tijdens het onderzoek. Daarom is het fijn als je geen kleine kinderen meeneemt omdat de ervaring leert dat zij 40 minuten rustig blijven vaak erg lastig vinden 😉

Als de echoscopist bij de 20 wekenecho een afwijking denkt te zien, kun je hier erg van schrikken. Wat ga je doen met de uitslag? Wil je vervolgonderzoek of niet? Het is dus belangrijk dat je goed nadenkt of je de 20 wekenecho wilt. Bespreek samen met je eventuele partner hoe je hier over denkt. Vragen die je misschien kunnen helpen:

  • Wil je weten of je kind een afwijking heeft voordat het wordt geboren?
  • Waarom zou je de 20 wekenecho willen? Waarom niet?
  • Als uit de 20 wekenecho blijkt dat je kind misschien een lichamelijke afwijking heeft, wil je dan vervolgonderzoek laten doen?
  • Als uit het vervolgonderzoek blijkt dat je kind inderdaad een lichamelijke afwijking heeft, hoe bereidt je je hierop voor?
  • Hoe kijkt je aan tegen het eventueel beëindigen van een zwangerschap bij een ernstige lichamelijke afwijking?
  • Vind je het lastig en komt je er zelf niet uit? Praat erover met ons, je verloskundigen en / of met familie of vrienden. Eventueel kun je de keuzenhulp “bewust kiezen” gebruiken.
Echo’s laten maken bij Femme Amsterdam

Welke lichamelijke afwijkingen kan de echoscopie zien op de echo?

De echoscopist kan niet alles zien. De echoscopist kan niet alle afwijkingen goed zien tijdens het echo-onderzoek. Dat geldt bijvoorbeeld voor hartafwijkingen. Het hart van het kind is op het moment van de echo zo groot als een muntje van 10 eurocent. Omdat het hart zo klein is, ziet de echoscopist maar de helft van alle hartafwijkingen. Afwijkingen die vaak wel goed te zien zijn, zijn: open schedel, open rug, breuk of gat in de buikwand, breuk of gat in het middenrif, klompvoet, hazenlip, afwezigheid of afwijking van de nieren, afwijkingen aan de armen of benen, afwijkende ontwikkeling van de botten en hartafwijkingen.

Sommige afwijkingen ontstaan pas later in de zwangerschap, zoals sommige vormen van een waterhoofd of nierafwijkingen. De 20 wekenecho geeft dus geen zekerheid. Je kind kan toch een afwijking hebben als de uitslag goed is. Als de echoscopiste dus geen afwijkingen heeft gezien is dit geen garantie op een gezond kin. Wil je meer weten over de afwijkingen waarop gescreend wordt tijdens de 20 wekenecho? Klik dan hier.

Vervolgonderzoek is niet altijd nodig

Soms ziet de echoscopist iets op de echo waarvan we weten dat het meestal niet ernstig is. Deze verdwijnen vanzelf weer. De echoscopist wil dan later in de zwangerschap nog een keer een echo van je kind maken. Zij controleert dan of het inderdaad verdwijnt.

Bij ongeveer 5 van de 100 zwangere vrouwen ziet de echoscopist iets wat een afwijking kan zijn. Het is niet altijd direct duidelijk of het inderdaad een afwijking is, hoe erg de afwijking is en wat dit voor je kind betekent. Dat kan vervolgonderzoek dan uitwijzen.

Als vervolgonderzoek wel nodig is

De echoscopist verwijst je naar een specialist in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek, in het UMC, locatie AMC. Je krijgt het vervolgonderzoek meestal binnen een week na de 20 wekenecho. Je krijgt dan een uitgebreid echoscopisch onderzoek. Dit heet: een geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO). Dit onderzoek lijkt op de 20 wekenecho, maar duurt vaak langer omdat ze meer naar kleinere details van het kind kijken. Soms kijkt er ook een andere specialist mee bij het onderzoek. De specialisten in het ziekenhuis onderzoeken of je kind inderdaad iets heeft en wat je kind precies heeft en wat de gevolgen zijn voor je kind. Zo krijg je meer zekerheid.

Soms stelt de arts daarna voor om een vruchtwaterpunctie te doen. Dit hangt af van de afwijkingen die zijn gevonden bij het vervolgonderzoek. De arts legt het je eerst allemaal goed uit. Je beslist zelf of je dit onderzoek wilt.
Bij een vruchtwaterpunctie prikt een arts met een naald in de buik en neemt een beetje vruchtwater af. Tijdens het onderzoek lig je op je rug. Om je kind niet te raken, controleert de arts met een echo waar je kind is. Van alle 1.000 vrouwen die een vruchtwaterpunctie krijgen, krijgen er ongeveer 2 een miskraam. Je bent niet verplicht om vervolgonderzoek te laten doen. Je moet hier zelf voor kiezen. Je beslist ook zelf wat je met de uitslag van het (vervolg-)onderzoek wilt.

De echoscopiste wil nog een keer een echo maken. Waarom is dat?

Het kan zijn dat de echoscopist je kind niet goed genoeg kan zien. Bij vrouwen die wat zwaarder zijn, is het onderzoek soms lastiger uit te voeren. Vergelijk het met dit voorbeeld. Door een beslagen en natgeregende autoruit kun je moeilijk naar buiten kijken. Je kunt dan het verkeer niet scherp zien. Dat effect heeft vetweefsel op de kwaliteit van de echo. Vrouwen met overgewicht hebben meer vetweefsel. De echoscopist kan het kind daardoor vaak niet goed bekijken. Als je nogmaals terug moet komen hoeft het dus niet te betekenen dat er iets niet goed is met je kind. Ook als de ligging van je kind lastig is kan de echoscopist vragen om terug te komen om de echo nog een keer te maken.

Als je verzekerd bent betaalt je zorgverzekering de kosten van het uitgebreide gesprek en de 20 wekenecho. Er zijn geen gevolgen voor je eigen risico. Is er op de 20 wekenecho een afwijking gezien en kies je voor vervolgonderzoek? Dan betaalt je zorgverzekeraar het vervolgonderzoek. Het kan wel zijn dat dit ten koste gaat van je eigen risico. Je zorgverzekeraar kan je hier meer over vertellen.

Besluit je dat je wel een 20 wekenecho wilt? Dan zetten wij dit in je medisch dossier. Hier komen ook al de uitslagen in te staan. Daarnaast komen je gegevens en uitslagen ook in een landelijk informatiesysteem (Peridos). Dit informatiesysteem wordt onder andere gebruikt om te controleren of de kwaliteit van de screening in het hele land goed is. En om te weten hoeveel zwangere vrouwen meedoen aan de 20 wekenecho en hoeveel kinderen worden gevonden met een afwijking. Je gegevens zijn hier goed beschermd. Wil je niet dat je gegevens in het informatiesysteem blijven staan? Geef dit dan aan, na afloop van de screening kunnen deze worden verwijderd uit het informatiesysteem.

Wil je meer informatie of een afspraak maken voor de 20 wekenecho?