Welke zorg wordt vergoed?

Vraag je je af of de zorg van Femme Amsterdam tijdens je zwangerschap en bevalling vergoed wordt door jouw zorgverzekeraar? Femme Amsterdam heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dit houdt in dat alles wat in de basiszorg zit volledig vergoed wordt door de zorgverzekeraars. De extra kosten die gemaakt worden voor het Basis+ pakket of Premium pakket komen wel voor eigen rekening.

Femme Amsterdam staat niet genoemd bij mijn zorgverlener?

Dat kan kloppen, omdat meerdere verloskundigenpraktijken vallen onder een zorggroep. De contracten met zorgverzekeraars worden op twee manieren afgesloten. De eerste manier is direct. De tweede manier is via de Verloskundige Zorggroep Amsterdam, waar Femme Amsterdam bij aangesloten is. Bij beide contractvormen wordt de volledige basiszorg vergoed door de zorgverzekeraars.

Wij hebben een direct contract met onderstaande zorgverzekeraars (en sublabels):

  • ASR
  • CZ
  • DSW
  • EUCare
  • ENO
  • IptiQ
  • ONVZ
  • VGZ
  • Zorg en Zekerheid
  • Via Verloskundige Zorggroep Amsterdam hebben wij een (indirect) contract met: Achmea, Zilveren Kruis en Menzis.

Zorgverzekeraars en sublabels

Er zijn ook een aantal kleine zorgverzekeraars die als sublabel opereren onder de grotere zorgverzekeraars. In onderstaande afbeelding zie je welk sublabel bij welke zorgverzekeraar hoort.